SKLEP DRŽAVNEGA SVETA RS Z DNE 8.11.2017

Objavljamo sklep Državnega sveta RS sprejet na seji dne  8.11.2017. Sklep najdete na spodnjih povezavah: 

Dopis Državnega sveta RS

Sklep k zaključkom posveta o vlogi odvetništva v RS

 

Sklep je bil sprejet na podlagi posveta z naslovom Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji, ki ga je organiziral Državni svet RS skupaj z Odvetniško zbornico Slovenije dne 21.6.2017.

Na podlagi uvodnih predstavitev, opravljene razprave in izmenjave različnih mnenj na posvetu, Državni svet poziva  Vlado  in  Ministrstvo  za  pravosodje,  da  proučijo vsa predstavljena stališča, pripombe, ugotovitve, opozorila in predloge ter  pripravijo čim bolj usklajene spremembe zakonodaje, ki se tičejo delovanja odvetništva.

Izvleček iz posveta:

»Naj na koncu izpostavimo nekatere ključne poudarke iz razprav, ki so lahko podlaga za prihodnje spremembe zakonodaje na področju odvetništva:

–          za učinkovito in pravilno delovanje celotnega pravosodnega sistema ter

delujočo pravno državo je treba ponovno vzpostaviti ustavno določeno neodvisnost in samostojnost odvetništva tudi v praksi;

–          identificirane probleme odvetništva, tj. nizko plačilo odvetniških storitev, zastopanje v zadevah brezplačne pravne pomoči in zastopanje po uradni dolžnosti v kazenskih zadevah, zmanjšano pravno varnost državljanov, nizek ugled odvetništva in celotnega pravosodja v očeh javnosti, neustrezno sodelovanje med deležniki v pravosodju,  neupoštevanje  odvetništva  kot  stroke  pri  pripravi  zakonodaje  in

zagotavljanje  ustreznega delokroga odvetnikov, je treba čim prej odpraviti ali zanje najti  ustrezne  rešitve  tako  prek  sprememb  Zakona  o  odvetništvu  in  druge zakonodaje, ki je te omejitve prinesla, kot tudi s povečanjem dialoga med pristojnimi deležniki;

–          ponovno je treba vzpostaviti tvorno sodelovanje vseh deležnikov v pravosodju ob zavedanju, da je osrednji fokus pravosodnega sistema posameznik, ki za varstvo svojih pravic potrebuje učinkovit pravosodni sistem, katerega del je tudi odvetništvo;

–          absolutno je treba urediti plačilna razmerja odvetnikov, če se od njih pričakuje visoko strokovno in kakovostno delo;

za zastopanje pred sodišči bi bilo primerno zagotoviti obvezno zastopanje po odvetniku.«

Scroll to Top