Izjava skupščine OZS z dne 25.4.2009

Izjava sprejeta na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 25. 04. 2009

»Slovenski odvetniki so na svoji skupščini dne 25. 04. 2009 v zvezi z neresničnimi trditvami o težnjah po dvigovanju cen odvetniških storitev sklenili opozoriti javnost, da se v zvezi z novim zakonom o odvetništvu niso zavzemali za dvig cen svojega dela, ampak so v interesu državljanov želeli dejansko zagotoviti samostojnost in neodvisnost odvetništva.

Ni namreč mogoče sprejeti zakonodajnih rešitev, ki določajo, da kruh odvetnikov določi in reže tista država, ki je v številnih postopkih dejansko največji nasprotnik državljanov.

Kakor tudi ni mogoče pričakovati, da bo odvetnik neodvisen in samostojen nasproti državi, če bo od vsakokratne politične garniture odvisno, ali bo nekdo po končanem disciplinskem postopku, ki ga bo zoper njega sprožila ta ista država, še lahko opravljal svoje delo ali ne.

Slovenski odvetniki so bili na današnji skupščini popolnoma enotni, da želijo v teh težkih časih – kot vedno do sedaj v zgodovini slovenskega naroda – deliti usodo s svojim narodom in je glede na zapisano višina vrednosti odvetniške tarife v tem času popolnoma nepomembna.

Če bi prišlo do referenduma ali kakršnekoli spremembe zakonodaje, je treba ljudem pošteno povedati, kaj je v njihovem interesu in kaj je politična manipulacija.«

Scroll to Top