Organi zbornice in vodstvo

Organi zbornice:

1. Skupščina
2. Upravni odbor
3. Predsednik zbornice
4. Nadzorni odbor 
5. Disciplinski tožilec 
6. Disciplinska komisija I.stopnje 
7. Disciplinska komisija II.stopnje 
8. Disciplinsko sodišče

Pristojnosti organov so določene v Statutu Odvetniške zbornice Slovenije.

Upravni odbor:
AHLIN TATJANA, CMOK ALEKSANDER, dr. ČEFERIN ROK, DAJČMAN ANDREJA, DROL NOVAK ŽIVA, FARTELJ SLAVKO, FLEGO GIANI, GREGORIN GREGOR, GROSMAN BORUT,  KERIN KLAVDIJA, KOREN ROK, KOŠOROK HUMAR ALENKA, KOZAMERNIK ANKA,  KRIVOGRAD RIJA, MIKLIČ UROŠ, PAVLOVIČ ZDENKA, PIPAN HILDA, PLAUŠTAJNER PETJA, ŠELIH NINA,  ŠNAJDER PAUNOVIĆ TINA, ŠTUMPFL BLAŽ, ZUPANČIČ ČOKERT LJUBICA

Predsednik zbornice:
mag. ROMAN ZAVRŠEK


Podpredsednika zbornice:
TANJA MARUŠIČ in JANEZ STARMAN

Nadzorni odbor:
KATARINA LINA NAGODE GOGALA, MATEJ ŠPORAR, NATAŠA ŠTELCER

Disciplinski tožilec:
mag. MITJA JELENIČ NOVAK

Predsednik disciplinske komisije I.stopnje:
NINA RADULOVIČ

Člani disciplinske komisije I. stopnje: UROŠ ČOP, LUKA DIVJAK, UROŠ DOLINAR, RENATO FRELIH, ROSITA GABRILO, GREGOR GERŽELJ, URŠA KLEP VOLK, ALBINA KRULC, MIHA LAH, METKA MATJAŠIČ ŠERDONER, MATJAŽ MEDLE, ROK PETRIČ, FILIP PRIMEC, BOŠTJAN ŠTRASNER, MATIJA VIČAR

Predsednik disciplinske komisije II.stopnje:
BOJAN MAKOVEC

Člani disciplinske komisije II. stopnje:GORAZD BALAŽIC, MITJA BARTENJEV, MARJAN ČERNE, MARJETA ERJAVEC AVBREHT, MATEJ ERJAVEC, LUKA GABERŠČIK, DAMIR IVANČIČ, BORIS KMET, MAJA MAJNIK BERGHAUS, BORUT MIHURKO, ANTON NOSAN, DAMIJAN PAVLIN, MAJA PRAVIČEK, mag. MIHA ŠIPEC, TJAŠA VOGRIN

Disciplinsko sodišče:

člani:
ALENKA CERAR, IGOR SMOLEJ, BOGDANA ŽIGON

namestniki članov:
TOMAŽ ALIČ, TINKA BERK, GREGOR SIMONITI


in dva vrhovna sodnika kot zunanja člana.

Lista mediatorjev za mediacijo pri zbornici v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odv. družbi:

1. odvetnica Katarina BENEDIK
2. odvetnica mag. Marija BUKOVEC MAROVT
3. odvetnica Jasna DOLNIČAR
4. odvetnik Zoran HAJTNIK
5. odvetnik Janez KAUČIČ
6. odvetnik Ivan KUKAR
7. odvetnica Milena LUKMAR
8. odvetnica Bojana OZIMEK
9. odvetnica Zdenka PAVLOVIČ
10. odvetnica Mojca PENIČ
11. odvetnik Andrej RANT
12. odvetnik Borut RANGUS
13. odvetnica Breda RAZDEVŠEK
14. odvetnik Andrej RAZDRIH
15. odvetnica Vesna ŠAFAR
16. odvetnica Majda ŠTRASNER
17. odvetnica Irena URBANC
18. odvetnik mag. Sebastjan ZBIČAJNIK