Pritožbe zaradi kršitev pri opravljanju odvetniškega poklica, odškodninski zahtevki

Pritožbe zaradi kršitev pri opravljanju odvetniškega poklica

V primeru, da želite vložiti pritožbo nad delom oz. ravnanjem odvetnika, odvetniškega kandidata ali odvetniškega pripravnika,  vam vljudno predlagamo, da posredujete obrazloženo in podpisano pritožbo na naslov Odvetniška zbornica Slovenije, Slovenska cesta 58, Ljubljana. Pritožbi priložite tudi dokaze (listine, izjave prič…), ki izkazujejo vaše navedbe.

Postopek:

Pritožba se posreduje v pojasnilo odvetniku, odvetniškemu pripravniku oz. odvetniškemu kandidatu zoper katerega je bila vložena. Po prejemu pojasnila se prijavitelja obvesti o nadaljnjih ukrepih oz. se posreduje stališče.

V primeru, da disciplinski tožilec zbornice zahteva uvedbo disciplinskega postopka, jo obravnava bodisi disciplinska komisija bodisi disciplinsko sodišče (odvisno od teže kršitve). O pravnomočni odločitvi disciplinskih organov se obvesti prijavitelja.  

V primeru, da je vložena pritožba zaradi kršitve etičnega kodeksa, pritožbo obravnava Komisija za etiko pri Odvetniški zbornici Slovenije. O odstopu pritožbe je prijavitelj obveščen. Prav tako je obveščen o dokončnem mnenju te komisije.

Več o disciplinskih kršitvah oz. kršitvah etike in postopkih lahko preberete v Statutu Odvetniške zbornice Slovenije, Zakonu o odvetništvu ali Kodeksu odvetniške poklicne etike, ki so objavljeni na tej spletni strani v rubriki Predpisi.

Odškodninski zahtevki

Vsak odvetnik je zavarovan pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi z opravljanjem njegovega poklica. Z zavarovanjem mora biti krita škoda zaradi hude malomarnosti, napake ali opustitve poklicne dolžnosti odvetnika in pri njem zaposlenih.

V kolikor menite, da vam je zaradi odvetnikovega ravnanja nastala škoda, predlagamo da naslovite zahtevek iz naslova zavarovanja odvetniške poklicne odgovornosti zavarovalnici.

Večina odvetnikov ima sklenjeno zavarovanje pri zavarovalnici Wienerstaedtische, podružnica v Ljubljani,Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ne pa vsi, zato predlagamo, da se obrnete na Odvetniško zbornico Slovenije za posredovanje podatka o zavarovalnici. 

Scroll to Top