Forum – kodeks obnašanja

Pravila obnašanja uporabnikov

Na forumih ni dovoljeno zasmehovati in žaliti drugih uporabnikov foruma. Vsakdo ima pravico do svojega mnenja. V primeru, da se z nekom ne strinjate, to izrazite z argumentirano repliko.

Ščuvanje k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti je prepovedano.

Prosimo vas, da ne uporabljate neprimernih izrazov in vas vabimo, da aktivno sodelujete pri dvigovanju kakovosti medmrežne komunikacije.

Uporaba omrežja

Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z določbami navedenimi na tej strani in v Splošnih pogojih.

Uporabnik je dolžan zaščititi uporabniško ime z ustrezno varnim geslom (priporočeno je vsaj šestmestno geslo s kombinacijo malih in velikih črk in številk) in ga varovati pred drugimi osebami.

Uporabnik sam odgovarja za vsebino, ki jo napiše in za njo prevzema polno odškodninsko odgovornost ter se zaveda možnosti pasivne legitimacije v primeru spora ali zahtev pristojnih organov.

Upravljavec lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena posamezniku, ki nakazuje na drugo osebo, zlorablja pravo blagovnih znamk, je obsceno, nesprejemljivo ali krši druga pravila.

Priporoča se, da vzdevek (avtor), ki ga redno uporabljate, registrirate, da ne bi prihajalo do zamenjav in drugih neprijetnosti.

Posnemanje vzdevkov , podpisov in drugih podob uporabnikov ni dovoljeno.

Pri pisanju komentarjev na objavljena sporočila se držite teme.

Pred odpiranjem uporabite iskalnik, saj je velika verjetnost, da je bila tema že obdelana in bodo že objavljena sporočila v pomoč.

Oglaševanje sloganov, objava povezav na druge spletne strani, prodaja in komercialne raziskave v forumu se po presoji moderatorja ali administratorja lahko umaknejo z objave.

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu, upravljavec pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov.

Ukrepi moderatorja/administratorja

Moderator/administrator skrbi za nemoteno komunikacijo in pomaga uporabnikom pri uporabi sistema.

V primeru, da tema zaide iz naslovnega sporočila, se v njej pojavijo sporočila z neprimerno vsebino ali žaljivimi pripombami, jo moderator/administrator lahko spremeni, zaklene in/ali skrije za branje.

Moderator presoja o primernosti objavljenih vsebin. Pri tem se lahko posvetuje z uredništvom.

Uporabnika, ki neprimerno ravna, ni dolžan predhodno opominjati.

Po lastni presoji si uredništvo pridržuje pravico, da ob sumu zlorab sistema ali kršitvah Pravil obnašanja, posameznemu uporabniku omeji ali prekine dostop do strani.

Pritožbe in reklamacije uporabnikov

Vse pripombe na delovanje sistema, delo moderatorja in druga opažanja uporabniki sporočijo v zasebnem e-sporočilu na naslov moderatorja, administratorja ali preko e-pošte na naslov info@odv-zb.si

Scroll to Top