Zakonodaja – Pripombe, predlogi OZS

ZPOmK-1G (civilnopravni zahtevki)

Objavljamo pripombe na dopolnjen osnutek predloga Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G) glede dela o civilnopravnih zahtevkih zaradi kršitev konkurenčnega prava, ki jih je podala Odvetniška zbornica Slovenije.

ZKP-N

Objavljamo pripombe na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku, ki jih je podala Odvetniška zbornica Slovenije maja 2016.

ZPP – predlogi in pripombe 2.

Objavljamo veljavni Zakon o pravdnem postopku in predloge sprememb, ki jih je nanj podala OZS februarja 2016. Posebej smo podali tudi pripombe glede vročanja. Objavljamo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku in pripombe OZS iz septembra 2016.   

Scroll to Top