Loading Dogodki

« Vsi Dogodki

  • Ta dogodek je potekel.

SKUPŠČINA 18.4.2015

18 aprila ob 09:30 23:59 CEST

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije sklicuje skupščino

Odvetniške zbornice Slovenije v soboto, dne 18. aprila 2015 ob 9.30 uri v

Kongresnem centru hotela Bernardin v Portorožu

DNEVNI RED:

1.  Začetek skupščine, ugotovitev sklepčnosti, volitve delovnega predsedstva,     

     zapisnikarja in overovateljev zapisnika

2.  Volitve  volilne komisije

3.  Poročilo kandidacijske komisije

4.  Volitve:    

– predsednika zbornice

– dveh podpredsednikov zbornice

– nadzornega odbora, ki ima tri člane

– disciplinskega tožilca in 5 njegovih namestnikov

– disciplinske komisije prve stopnje, ki ima predsednika in 15 članov

– disciplinske komisije druge stopnje, ki ima predsednika in 15 članov

– disciplinskega sodišča (volijo se 3 člani in 3 namestniki)

5.  Poročilo overovateljev zapisnika skupščine 5.4.2014 in izredne skupščine   

     23.9.2014

6.  Poročila o delu zbornice, disciplinskih organov, zborničnem zaključnem računu  

     2014, o pregledu finančnega poslovanja

7.  Obravnavanje in sklepanje o poročilih in predlogih ter sprejem poročila o delu  

     zbornice, poročila o delu disciplinskih organov in sprejem zaključnega računa

8.  Sprejem finančnega načrta za leto 2015

 9.  Razno

Predsednik

Odvetniške zbornice Slovenije

Roman Završek, l.r.

Predlogi kandidatov za organe OZS – skupščina 18.4.2015.pdf

Podrobnosti

Datum:
18. aprila, 2015
Čas:
09:30 – 23:59 CEST
Kategorija za Dogodek:
Scroll to Top