Poslanstvo

»Odvetnik naj stalno izpopolnjuje svoje strokovno znanje ter skrbi za svojo splošno izobraženost in razgledanost.«

14. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike

Še nekaj misli o poslanstvu Odvetniške akademije OZS

Odvetnik naj se odlikuje po odličnem strokovnem znanju, široki splošni razgledanosti ter kulturnosti v najširšem pomenu besede, ki jih deli s svojimi kolegi odvetniki ter širi naprej na mlajše generacije, odvetniške kandidate in pripravnike.

V Odvetniški akademiji OZS si z vso pozornostjo in avtonomijo prizadevamo zgraditi prepoznaven izpopolnjevalni sistem. Naš cilj je vzpostavitev fleksibilnega izobraževalnega sistema po meri odvetnikov in naravnanega k ažurnemu spremljanju tako zakonodaje, ki se spreminja, kot tudi sodne prakse ter vsakodnevnih profesionalnih potreb odvetnikov vseh generacij. Prizadevamo si, da bi bile zastopane različne veje prava in zagotovljena temeljna ter specialistična znanja, ki jih posredujejo najboljši predavatelji (domači in tuji) tako iz akademske sfere kot tudi iz sodnih vrst ter seveda drugih poklicev. 

Kar nas odvetnike dela razpoznavne, unikatne in  nepogrešljive, pa je dejstvo, da naše znanje in tudi naša deontologija temeljita na spoštovanju vsakogar, naj je to naša stranka ali drug odvetnik, nasprotnik, morda celo sovražnik. Naša naloga je, da ga spoštujemo in prepričamo, ne premagamo. Prepričamo in zmagujemo pa lahko zgolj z znanjem, ki ga gradimo vsak dan posebej. In to je naloga in dolžnost Odvetniške akademije OZS. To naj bo tudi naša kultura, ki jo bomo negovali in nadgrajevali.

Tako gremo naprej, novim horizontom naproti, v službi pravne države.  

Alenka Košorok Humar

direktorica Odvetniške akademije OZS

Scroll to Top