Vrste mediacij

V okviru Mediacijskega centra je mediacija mogoča:

  • v vseh sporih iz civilnopravnih, gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo;
  • tudi v drugih sporih, kadar to ustreza naravi razmerja, razen če zakon izključuje;
  • pred in po vložitvi tožbe.

Na listi mediatorjev Mediacijskega centra so mediatorji razvrščeni glede na svoje specializacije na naslednja področja:

  • pravdne mediacije
  • gospodarske mediacije
  • družinske mediacije
  • delovno-pravne mediacije
  • mediacije v sporih z mednarodnim elementom.
Scroll to Top