ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-M)


DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI DNE 16. 7. 2020 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-M)

Odvetniška zbornica Slovenije v fazo priprave predloga zakona ni bila vključena, zato se je na nedopustno prakso ministrstva ostro odzvala.

Dne 6.7.2020 je zbornica prejela v seznanitev predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih. Predvidena je bila obravnava po skrajšanem postopku. Na portalu E uprave, E demokracija, pa je bila celo podana možnost posredovanja komentarjev na predlog zakona do 21.7.2020.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o sodiščih je bil obravnavan že na seji delovnega telesa, dne 15.7.2020, in sicer po nujnem postopku.

Odvetniška zbornica Slovenije vztraja na večinskem stališču slovenskih odvetnikov in odvetnic, da niso naklonjeni kakršnim koli spremembam obstoječe ureditve sodnih počitnic ter v tej smeri tudi podala pripombe na predlog zakona.

Objavljamo korespondenco Odvetniške zbornice Slovenije z Ministrstvom za pravosodje, Odborom za pravosodje v Državnem zboru in Vrhovnim sodiščem. Korespondenco bomo še dopolnjevali z novimi objavami in aktivnostmi OZS glede tega vprašanja.

1. Dopis MP- Strokovna pobuda za spremembo ureditve sodnih počitnic, 19.6.2020

2. Dopis MP- Predlog ZS-M, 6.7.2020

3. Dopis OZS- MP- Predlog ZS-M, 7.7.2020

4. Dopis MP- Predlog ZS-M, 14.7.2020

5. Dopis OZS- DZ in MP- Pripombe na predlog ZS-M, 14.7.2020

6. Dopis OZS- Predlog ZS-M, 16.7.2020

7. Dopis OZS- VS - Delo sodišč od konca epidemije koronavirusa dalje, 17.7.2020