Seminar Priprave na PDI, september 2023

Obveščamo vas, da v okviru Odvetniške akademije OZS že vrsto let poteka izobraževanje za naše pripravnike in da smo uspešno izvedli kar lepo število seminarjev priprav za PDI, z dobrimi rezultati na izpitih ter v zadovoljstvo udeležencev in obeh nosilcev izobraževanja, izjemne predavateljice in predavatelja, višje sodnice in višjega sodnika. V pripravi je nov termin – SEPTEMBER 2023.

Več informacije najdete TUKAJ oz. v nadaljevanju.

Seminar priprave na pisni del Pravniškega državnega izpita poteka na način:

1.) uvodno srečanje:
– v četrtek 16.00 – 19.00 – kazenski del 
– v petek 16.00 – 19.00 – civilni del

Na uvodnem srečanju predavatelja predstavita osnove posamezne sodne odločbe, izpostavita bistvene zadeve, podata priporočila, navodila, predloge, opozorila itd. + izročita v pisanje prvi primer osnutka odločbe.

2) individualno srečanje:
– v četrtek 16.00 – 19.00  – kazenski del 
– v petek 16.00 – 19.00 – civilni del

Predavatelja skupaj z udeleženci pregledata osnutek sodne odločbe in podata ustne komentarje, pripombe, priporočila. Predavatelja izročita udeležencem v pisanje drugi primer. 

3) individualno srečanje:
– v četrtek 16.00 – 19.00 – kazenski  del
– v petek 16.00 – 19.00 – civilni del

Na tem srečanju predavatelja z udeleženci pregledata drugi osnutek, podata ustrezne komentarje, pripombe, priporočila. 

4) simulacija PDI:
– dva petka ali sobote od 8.00 – 16.00 – termin se dogovori z udeleženci
(enkrat se piše civilni del, drugič kazenski del)

Na simulaciji PDI se bo nadzorovalo pisanje. Predavateljema se potem v pregled pošlje/izroči osnutke udeležencev.

5) individualna srečanja:
– po dogovoru z mentorjema

Mentorja podata komentarje in pripombe na osnutek iz simulacije PDI.

Predavatelja – nosilca izobraževanja:
          

Kazensko pravo: ga. sodnica mag. Andreja Sedej Grčar

Od leta 1996 prvostopenjska razpravljajoča, preiskovalna in Višja kazenska sodnica. 24 letne izkušnje iz sojenja na prvi stopnji, tudi v največjih postopkih organiziranega kriminala. Od leta 2018 predavateljica na Odvetniški akademiji OZS. Leta 2016 pridobljen naslov magister kazenskopravnih znanosti.

Civilno pravo: g. sodnik Matjaž Voglar

Od leta 2003 prvostopenjski in od leta 2019 višji civilni sodnik, od leta 2004 do leta 2018 vodja oddelka oziroma podpredsednik sodišča. Predavatelj in avtor strokovnih člankov, član komisij za pripravo zakonodaje in za preizkuse sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev. Od leta 2018 predavatelj na Odvetniški akademiji OZS.

Kotizacija za izobraževanje za odvetniške pripravnike: 650,00 EUR + DDV. Za zunanje udeležence 800,00 EUR + DDV.

Udeležencev na seminarju je lahko največ 10, zato pohitite s prijavami. Minimalno število udeležencev je 6, v primeru, da se izvede seminar z manjšim številom kandidatov, se kotizacija poviša.

Prijave sprejemamo na info@odvetniska-akademija.si  

** Ponovitve seminarja napovedujemo še:

– november 2023

Več informacije najdete TUKAJ.

Scroll to Top