Iz seje UO z dne 18.11.2008

Problematika izvajanja Zakona o odvetništvu (ZOdv-B)

Predsednik zbornice predlaga, da se opozori Ministrstvo za pravosodje na vse zakonske luknje, ki se pojavljajo v praksi in na dejstvo, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-B) nedosleden. Zakon se ne da izvajati in je težko uporabljiv v praksi.

* Opomba: Zbornica je prejela dopis Ministrstva za pravosodje z dne 3. 12. 2008 v katerem minister navaja, da bo problematiko, ki jo omenja Odvetniška zbornica Slovenije v dopisu z dne 24. 11. 2008 preučilo, reševalo pa jo bo v okviru, s koalicijskim sporazumom predvideno spremembo in dopolnitvijo Zakona o odvetništvu ter pri tem upoštevalo interes pravosodja kot celote in tudi interes strank.

Pojasnilo Hrvaške odvetniške zbornice o pogoju vzajemnosti glede priznane prakse pri odvetniku

Izvršni odbor Hrvaške odvetniške zbornice je na svoji seji 6. oktobra 2008 razpravljal v vprašanju OZS ali bi HOZ priznala prakso opravljeno pri odvetniku v RS za potrebe vpisa v imenik odvetnika HOZ. Upravni odbor je našo zbornico obvestil, da ni mogoče priznati prakse opravljene v odvetniški družbi v RS za potrebe vpisa v imenik HOZ.

Scroll to Top