Iz seje UO z dne 1.7.2008; ustanovitev podružnice

SKLEP: Tudi v primeru ustanovitve podružnice velja Pravilnik o merilih in postopku za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica.

Scroll to Top