prosto delovno mesto - ODVETNIŠKI KANDIDAT (m/ž)

Odvetnica dr. Sabina Pavlin iz Novega mesta zaposli odvetniškega kandidata (m/ž) za nedoločen čas. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepis oddajte izključno na elektronski naslov pisarna@odvetnicapavlin.si. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati (m/ž) z izkušnjami na področju civilnega in/ali gospodarskega prava.


Zahtevana znanja: - PDI
- izkušnje na področju civilnega in/ali gospodarskega prava

Kraj dela: Novo mesto in drugod v RS v skladu s potrebami strank

Začetek dela: takoj oz. po dogovoru

Opis dela:

pravno svetovanje in zastopanje, zagovarjanje strank pred sodišči in drugimi organi, sestavljanje vlog in listin ter druga dela po navodilih delodajalke