Obvezne razlage in pojasnila Odvetniške tarife (Ur. l. RS št. 2/15)

Obvezne razlage in pojasnila Odvetniške tarife (Ur. l. RS št. 2/15)