Kodeks odvetniške poklicne etike

V svesti svoje dolžnosti, da morajo odvetniki v naši demokratični družbi opravljati svoje poklicno delo tako, da pomagajo uresničevati načela ter določila ustave in zakonov v skladu z načeli demokratičnega razvoja naše družbe in v skladu z načeli humanosti, kulturnosti, spoštovanja dostojanstva človeka ter spoštovanja resnice in pravice, in da utrdijo zaupanje družbe in zastopanih strank ter družbenih in državnih organov v vlogo in delo odvetništva, in v spoznanju, da so v ta namen dolžni sami med seboj skrbeti za izpolnjevanje teh načel in za spoštovanje discipline v svojih vrstah, so odvetniki na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije v Ljubljani dne 16. decembra 1994 sprejeli kot obveze svojega poklicnega ravnanja in vedenja KODEKS ODVETNIŠKE POKLICNE ETIKE, določila kodeksa pa dopolnili na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 7. decembra 2001, dne 25. aprila 2009 in dne 9. aprila 2011.

VELJAVNOST KODEKSA

OSEBNOST

NEODVISNOST

NEZDRUŽLJIVOST

STROKOVNOST

PRIČEVANJE

SPOŠTOVANJE

ZASTOPANJE

PREPOVED REKLAMIRANJA

PREPOVED NELOJALNOSTI

ODNOS DO SREDSTEV JAVNEGA OBVEŠČANJA

DELOVNO TEKMOVANJE

NADOMEŠČANJE

REŠEVANJE SPOROV

ODNOS DO STRANK

ZAUPANJE IN ZVESTOBA

ZASTOPANJE ORGANIZACIJ

ODVETNIKOVI SPISI

POKLICNA TAJNOST

NASPROTNA STRANKA

OSNOVNO IN SPLOŠNO PRAVILO

ODVETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

OBVEZNE RAZLAGE PRAVIL IN NAČEL KODEKSA ODVETNIŠKE POKLICNE ETIKE

1. Obvezna razlaga tretjega odstavka 6. člena KOPE

Upravni odbor OZS je na podlagi 7. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike na seji dne 15. 3. 2018 sprejel naslednjo Obvezno razlago tretjega odstavka 6. člena Kodeksa odvetniške:        

»Predlog za širšo obravnavo pred častnim razsodiščem, skladno s tretjim odstavkom 6. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike, lahko podajo le odvetniki, katerih ravnanja je presojala Komisija za  etiko.«

Scroll to Top