Odvetniška akademija OZS

Svet se neprestano spreminja – znanje se nenehno gradi

Ko smo v upravnem odboru Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) junija leta 2012 ustanovili Komisijo za permanentno usposabljanje odvetnikov, smo si stalno obvezno izpopolnjevanje in izobraževanje odvetnikov zamislili kot daljnosežen cilj, uresničitev katerega pa smo vendarle vzeli zelo zares. Zasnovati in ustvariti smo želeli res kakovostno izobraževanje, da bi to lahko postalo obvezno in stalno.

Že uveljavljeno, tradicionalno spomladansko Odvetniško šolo v Portorožu smo si namreč želeli še izpopolniti in jo nadgraditi ter ji dodati še druga, manjša izobraževanja v obliki predavanj, šol, akademij, različnih delavnic čez vse leto. Vsako leto je kakšno izobraževanje več in še bolj kakovostno, z najboljšimi domačimi in tujimi predavatelji, tudi iz  odvetniških vrst.

Leta 2013 smo hkrati uvedli regijska izobraževanja, ki potekajo v okviru treh regijskih odvetniških centrov:

– ljubljanski: za ljubljanski, krško-posavski, dolenjski in gorenjski območni zbor;

– štajerski: za celjski, mariborski, ptujski, pomurski in slovenjgraški območni zbor;

– primorski: za koprski in novogoriški območni zbor.

Pri izobraževanju po regionalnih izobraževalnih centrih pomagajo in sodelujejo tudi predsedniki omenjenih območnih zborov. Nekatera izobraževanja so bila na voljo vsem članom OZS in so potekala v Ljubljani, nekatera pa so bila organizirana s pomočjo že omenjenih regionalnih izobraževalnih centrov.

V letu 2015 smo nekdanji Inštitut za mediacijo in arbitražo OZS preimenovali ter preoblikovali v Odvetniško akademijo in Inštitut za alternativno reševanje sporov Odvetniške zbornice Slovenije – s skrajšanim imenom Odvetniška akademija OZS – saj je dozorel čas za preskok iz Komisije za permanentno usposabljanje odvetnikov v pravo akademijo. V začetku leta 2017 je pod okriljem Odvetniške akademije OZS zaživel tudi Mediacijski center, vzpostavljena je bila lista mediatorjev. Vodenje novoustanovljenega centra je prevzela odvetnica Maša Kociper, od 2019 do 2023 ga je vodil odvetnik Janez Starman, trenutno pa ga vodi odvetnica Iris Pensa.

Svet Odvetniške akademije OZS sestavljajo najbolj kompetentni in ugledni odvetniki, in sicer Bojana Potočan (predsednica), Aleksander Cmok, dr. Vida Mayr, Ljuba Zupančič Čokert, Andrej Razdrih, ter zunanja članica Blanka Javorac Završek, višja sodnica in direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju.

V strokovnem svetu Odvetniške akademije OZS so: Maša Kociper (predsednica), Martina Žaucer Hrovatin in Zoran Stankič Rupnik.

Sama sem z veseljem in predanostjo sprejela visoko čast, da že tretji mandat vodim Odvetniško akademijo OZS.

V zadnjih nekaj letih so naša izobraževanja postala razpoznavna in zelo obiskana, visoko kakovostna ter raznolika, usmerjena tudi na najmlajše člane naše zbornice, na odvetniške pripravnike (priprava na pravniški državni izpit).

Zgolj tak izobraževalni sistem, ki je visoko kakovosten ter raznolik, po meri odvetnikov in naravnan k ažurnemu spremljanju zakonodaje ter sodne prakse, je lahko osnova za institucionalizacijo stalnega odvetniškega izpopolnjevanja, ki bo v bližnji prihodnosti postalo tudi obvezno. Takšna je že praksa v večini članic EU, spodbuja pa ga tudi krovna odvetniška organizacija EU, Svet evropskih odvetniških zbornic (CCBE).

Alenka Košorok Humar

direktorica Odvetniške akademije OZS

Scroll to Top