Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

139. člen ZPPDFT-1 določa OZS kot primarni nadzorni organ za odvetnike in odvetniške družbe. Skladno z določbo 154. člena ZPPDFT-1 primarni nadzorni organ izda priporočila ali smernice v zvezi z izvajanjem posameznih določb ZPPDFT-1 pri zavezancih.

Objavljamo smernice sprejete na seji upravnega odbora dne 13.12.2017. Smernice so svetovalne narave in so namenjene odvetnikom za lažje razumevanje in izvajanje določb ZPPDFT-1.

Seznam indikatorjev, ki ga je upravni odbor potrdil na seji dne 13.12.2017 najdete tukaj.

Objavljamo tudi obrazec ocene tveganja PDFT in vzorčni pravilnik o pooblaščencu, izvajanju notranje kontrole, hrambi in varstvu podatkov, upravljanju evidenc in strokovnem usposabljanju pri odvetniku / odvetniški družbi.

V pomoč pri izpolnjevanju zahtev s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma naj bo zavezancem tudi Vodnik FATF po na ocenjenem tveganju temelječem pristopu za odvetnike.