Prodaja poslovnih prostorov - Ljubljana


Prodam poslovne prostore v stavbi Bežigrajski dvor, Dunajska 56, Ljubljana, kjer je od 1997 do letos delovala tudi moja odvetniška pisarna.

V stavbi imam v lasti naslednje nepremičnine:

Poslovni prostor v 1. nadstropju:

  • ID znak  del stavbe 2636-3626-591, poslovni prostor 1-4 v izmeri 113,81 m2 v delu 1/1
  • ID znak del stavbe 2636-3626-590, poslovni prostor 1-2 v izmeri 56,26 M2 v delu 1/1

In dve parkirni mesti v 2. kleti, neposredno pod pisarno:

  • ID znak del stavbe 2636-3626-567, parkirno mesto št. 269 v izmeri 19,01 m2 v 2. kleti v delu 1/1
  • ID znak del stavbe 2636-3626-568, parkirno mesto št. 269 v izmeri 13,25 m2 v 2. kleti v delu 1/1

ter pripadajoče skupne prostore.

Vljudno prosim, da me interesenti  kontaktirate na telefon 041 397 507 ali 041 695 300. 

                                                                      Bivši odvetnik  Mitja Franc Zupan