Vprašalnik Evropske komisije- odprto do 28.4.2020


Na zaprosilo Evropske mreže sodnih svetov in Evropske komisije posredujemo vprašalnik, ki ga je Evropska komisija pripravila za potrebe priprave strategije o implementaciji Listine EU o temeljnih pravicah.

Vprašalnik je na voljo zgolj v angleškem jeziku, namenjen pa je sodnikom, strokovnim sodelavcem, tožilcem in odvetnikom ter je odprt za izpolnjevanje do 28. aprila 2020.  

Povezava do vprašalnika:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CharterStrategyConsultation2020JudgesJusticePractitionersTrainingInstitutions