RAZLAGA ODVETNIŠKE TARIFE - ZASTOPANJE PO ZDZdr


Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije je na seji 10.2.2015 na podlagi 1. odst. 19. člena odvetniške tarife, skladno s katerim je pristojen za pojasnila in obvezno razlago odvetniške tarife, sprejel naslednji

SKLEP:    Odvetniki so v okviru zastopanja po uradni dolžnosti po ZDZdr   upravičeni do celotne nagrade po veljavni odvetniški tarifi.