Raziskava o merjenju zadovoljstva z delovanjem slovenskih sodišč


Spoštovani,

 

Vrhovno sodišče RS bo v novembru 2015 ponovno izvedlo raziskavo o zadovoljstvu različnih javnosti z delovanjem slovenskih sodišč. Raziskava bo predvidoma potekala med 11. in 30. novembrom 2015. Izvedena bo s pomočjo spletne ankete.Vključeni boste tudi člani Odvetniške zbornice Slovenije. Vabilo k sodelovanju vam bo zbornica poslala po elektronski pošti. Pripominjamo, da bo vprašalnik po tdritvah pripravljalcev mogoče izpolniti veliko hitreje, saj se bo nanašal na vsa sodišča in se ne bo trikrat ponovil kot tisti iz leta 2013. Poleg tega bo letos mogoče izpolnjevanje vprašalnika v nekem trenutku prekiniti, odgovore posneti in nadaljevati z izpolnjevanjem ob drugem času. 

Vprašalnik bo na predlog zbornice dopolnjen tudi z vprašanjem o snemanju obravnav ter nekaj dodatnimi vprašanji o e-sodstvu. Dodano je tudi vprašanje o kaznovanju odvetnikov na glavnih obravnavah.

Rezultati ankete iz leta 2013 pa so objavljeni na naslovu:

http://www.sodisce.si/sodna_uprava/statistika_in_letna_porocila/zadovoljstvo_javnosti/