Obvestila

Odvetniške toge
5.1.2012

Brošura - ZARSS
3.3.2011

Brošure za mediacijo Višjega sodišča v Ljubljani

Garderoba za toge - Okrožno sodišče v LJ
14.12.2010

Od 10. maja letos bo možna uporaba sobe št. 31 v pritličju za potrebe garderobe, začasnega shranjevanja tog za odvetnike in tožilce.

Razveljavljen drugi odst. 108 čl. ZPP
14.12.2010

Razveljavljen drugi odstavek 108. člena Zakona o pravdnem postopku.

Sprejet ZOdv-C
23.5.2009

Obvestila 40-60 »