KORONAVIRUS - korespondenca OZS, Vlada RS, MP, MF, MJU, sodišča

Tukaj redno objavljamo novosti.


(15.3.2020) Koronavirus - korespondenca OZS, MP, VLADA RS, MJU

(16.3.2020) Predlog za delno povračilo nadomestila plač tudi za samostojne (samozaposlene) odvetnike

(16.3.2020) Zahteva za zagotovitev ustrezne zaščitne opreme udeležencem v postopkih v nujnih zadevah

        (18.3.2020) Dopis VS RS - zagotovitev zaščitne opreme

(17.3.2020) Predlog amandmajev na predlog Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (covid-19)  

(17.3.2020) Predlog za popolno oprostitev plačila prispevkov za zaposlene in samozaposlene

Naroki na Okrožnem sodišču v Ljubljani

(17.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani- naroki v kazenskih zadevah med 17.3. in 20.3.2020

(18.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani glede vstopa v sodno stavbo na Tavčarjevi 9

(19.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani- naroki v kazenskih zadevah med 23.3. in 27.3.2020

(19.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani o generalnem preklicu narokov in obravnav v nenujnih zadevah

(25.3.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v Ljubljani- naroki v kazenskih zadevah med 30.3. in 3.4.2020  

(18.3.2020) Predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

(19.3.2020) Pripombe in predlog amandmaja OZS na Predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področjuUkrepi za omilitev posledic epidemije na odvetništvo

(19.3.2020) Dopis VS RS v zvezi z nemotenim izplačilom nagrad za že opravljene odvetniške storitve v zadevah ex offo, BPP in v zadevah po Zakonu o duševnem zdravju 

(19.3.2020) Dopis MP

(19.3.2020)Poziv OZS za plačilo opravljenih odvetniških storitev s strani države v predpisanih rokih 

(24.3.2020) Dopis MF

(24.3.2020) Zaprosilo OZS za dodatna pojasnila

(27.3.2020) Ponovni poziv OZS za nemoteno izplačilo nagrad za že opravljene odvetniške storitve v zadevah ex offo, BPP in v zadevah po ZDZdr 

(20.3.2020) Pojasnila MP glede Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Protikorona paket

(24.3.2020) Smernice Vlade RS za pripravo zakona #PKP1

(24.3.2020) Dopis OZS v zvezi s smernicami Vlade RS

(25.3.2020) Zahteva za plačilo odvetnikov, ki nudijo pravno pomoč v nujnih  zadevah v času razglašene epidemije, po Odvetniški tarifi 

Predlog za izvajanje narokov v nujnih zadevah preko videokonferenc 

(26.3.2020) Dopis Okrajnega sodišča v Ljubljani

(26.3.2020) Dopis OZS- Izvajanje zaslišanj na podlagi ZDZdr v nujnih zadevah

(26.3.2020) Dopis OZS- Pobuda za izvajanje nujnih sodnih zadev v času epidemije preko videokonferenc

Prvi paket zakonov

(26.3.2020) Predstavitev prvega paketa zakonov 

(26.3.2020) Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

(26.3.2020) Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

(26.3.2020) Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

(26.3.2020) Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)