Pogosta vprašanja in odgovori

Kdaj bo mediacija pri Mediacijskem centru pri Odvetniški akademiji OZS mogoča in kdo jo lahko predlaga?

V okviru Odvetniške akademije in inštituta za alternativno reševanje sporov Odvetniške zbornice Slovenije je bil že sprejet Pravilnik o delu Mediacijskega centra in  postopku izvajanja mediacij. V skladu z obstoječim Pravilnikom se bodo lahko pred Mediacijskim centrom izvajale mediacije pred in po vložitvi tožbe. Mediacija je možna po dogovoru med strankami, na predlog ene od strank pa lahko mediacijo drugi stranki ponudi tudi Mediacijski center. 

 

V katerih primerih je mediacija smiselna?

Mediacija je smiselna v naslednjih primerih:

- pomembna je hitra rešitev (mediacija bo zaključena v cca. treh mesecih);

- želite zmanjšati stroške reševanja spora, se izogniti visoki sodni taksi;

- želite vplivati tako na proces iskanja rešitve kot tudi na končno vsebino (dogovor);

- želite se izogniti sojenju, pomembna vam je diskretnost (mediacija je zaupna);

- odločitev sodišča je nepredvidljiva;

- sporna so zlasti dejanska in ne pravna vprašanja;

- gre za dolgoletni spor, ki se ne premakne iz mrtve točke;

- stranke so zaradi dolgotrajnosti postopkov izgubile zaupanje v sodišče;

- gre za dolgotrajen ali pomemben osebni ali poslovni odnos, ki bi ga bilo smiselno nadaljevati.

Vabimo vas, da med svojimi zadevami izberete take, ki vas najbolj obremenjujejo in kjer rezultat sojenja ni predvidljiv oz. bo sojenje zelo dolgotrajno. O njih obvestite Mediacijski center, ki bo prevzel vse nadaljnje postopke pridobivanja soglasij strank.


Kdo bodo mediatorji?

Na listo mediatorjev bodo uvrščeni samo odvetnice in odvetniki oz. vsi tisti, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Pravilnik (24. člen). V skladu s Pravilnikom bodo lahko stranke (ob vaši pomoči) izbrale mediatorja, in sicer bodisi sporazumno, bodisi bo predlagatelj mediacije izbral dva oz. tri mediatorje z liste, druga stranka pa bo med njimi izbrala najustreznejšega. V primeru, da dogovor o mediatorju ne bo mogoč, bo mediatorja določil Mediacijski center, po abecednem vrstnem redu.


V katerih zadevah je mogoča mediacija in kako se postopek začne?

Mediacija je mogoča v vseh sporih o pravicah, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo. Stranka, ki bo predlagala mediacijo, bo o svojem predlogu po elektronski poti obvestila Mediacijski center in sočasno sporočila kontakte druge stranke. Mediacijski center bo drugi strani poslal v podpis soglasje za mediacijo in v kolikor bo v 15 dneh druga stran podala soglasje, bo v 15 dneh razpisano prvo mediacijsko srečanje. Komunikacija bo potekala pretežno po elektronski poti. 


Kakšen je zaključek mediacije?

V primeru dogovora se lahko stranke sporazumejo, da se sporazum sestavi v obliki izvensodne poravnave, neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali sodne poravnave. Pri podpisovanju sodnih poravnav bomo sodelovali z Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Mediacije bi se naj načeloma zaključile v najkasneje treh mesecih. Hkrati načelo prostovoljnosti zagotavlja, da lahko katerakoli stran, pa tudi mediator, kadarkoli odstopi od mediacije, če oceni, da ta ni več smiselna.


Kakšni so stroški mediacije in kdo jih krije?

Strošek izvajanja mediacije pred Mediacijskim centrom določa Mediacijska tarifa, ki je objavljena na internetni strani Odvetniške zbornice Slovenije, pod rubriko Pravni akti.

Če se stranke ne sporazumejo drugače, krije vsaka stranka stroške mediacije po enakih delih, svoje stroške (odvetniške in ostale) pa nosi vsaka stranke sama. Stroške dela mediatorja v skladu z Mediacijsko tarifo in njegove potne stroške plača stranka neposredno mediatorju, na podlagi računa, ki ga izstavi mediator. Za stroške administrativnega dela v zvezi z mediacijo izstavi Mediacijski center mediatorju (ki mu je bila zadeva dodeljena) račun. 


Kdaj bo mediacija pri Mediacijskem centru pri Odvetniški akademiji OZS mogoča in kdo jo lahko predlaga?

 

V okviru Odvetniške akademije in inštituta za alternativno reševanje sporov Odvetniške zbornice Slovenije je bil že sprejet Pravilnik o delu Mediacijskega centra in  postopku izvajanja mediacij. V skladu z obstoječim Pravilnikom se bodo lahko pred Mediacijskim centrom izvajale mediacije pred in po vložitvi tožbe. Mediacija je možna po dogovoru med strankami, na predlog ene od strank pa lahko mediacijo drugi stranki ponudi tudi Mediacijski center.

 

 

V katerih primerih je mediacija smiselna?

 

Mediacija je smiselna v naslednjih primerih:

 

-          pomembna je hitra rešitev (mediacija bo zaključena v cca. treh mesecih);

-          želite zmanjšati stroške reševanja spora, se izogniti visoki sodni taksi;

-          želite vplivati tako na proces iskanja rešitve kot tudi na končno vsebino (dogovor);

-          želite se izogniti sojenju, pomembna vam je diskretnost (mediacija je zaupna);

-          odločitev sodišča je nepredvidljiva;

-          sporna so zlasti dejanska in ne pravna vprašanja;

-          gre za dolgoletni spor, ki se ne premakne iz mrtve točke;

-          stranke so zaradi dolgotrajnosti postopkov izgubile zaupanje v sodišče;

-          gre za dolgotrajen ali pomemben osebni ali poslovni odnos, ki bi ga bilo smiselno nadaljevati.

 

Vabimo vas, da med svojimi zadevami izberete take, ki vas najbolj obremenjujejo in kjer rezultat sojenja ni predvidljiv oz. bo sojenje zelo dolgotrajno. O njih obvestite Mediacijski center, ki bo prevzel vse nadaljnje postopke pridobivanja soglasij strank.

 

 

Kdo bodo mediatorji?

 

Na listo mediatorjev bodo uvrščeni samo odvetnice in odvetniki oz. vsi tisti, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Pravilnik (24. člen). V skladu s Pravilnikom bodo lahko stranke (ob vaši pomoči) izbrale mediatorja, in sicer bodisi sporazumno, bodisi bo predlagatelj mediacije izbral dva oz. tri mediatorje z liste, druga stranka pa bo med njimi izbrala najustreznejšega. V primeru, da dogovor o mediatorju ne bo mogoč, bo mediatorja določil Mediacijski center, po abecednem vrstnem redu.

 

V katerih zadevah je mogoča mediacija in kako se postopek začne?

 

Mediacija je mogoča v vseh sporih o pravicah, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo. Stranka, ki bo predlagala mediacijo, bo o svojem predlogu po elektronski poti obvestila Mediacijski center in sočasno sporočila kontakte druge stranke. Mediacijski center bo drugi strani poslal v podpis soglasje za mediacijo in v kolikor bo v 15 dneh druga stran podala soglasje, bo v 15 dneh razpisano prvo mediacijsko srečanje. Komunikacija bo potekala pretežno po elektronski poti.

 

Kakšen je zaključek mediacije?

 

V primeru dogovora se lahko stranke sporazumejo, da se sporazum sestavi v obliki izvensodne poravnave, neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali sodne poravnave. Pri podpisovanju sodnih poravnav bomo sodelovali z Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Mediacije bi se naj načeloma zaključile v najkasneje treh mesecih. Hkrati načelo prostovoljnosti zagotavlja, da lahko katerakoli stran, pa tudi mediator, kadarkoli odstopi od mediacije, če oceni, da ta ni več smiselna.

 

Kakšni so stroški mediacije in kdo jih krije?

 

Strošek izvajanja mediacije pred Mediacijskim centrom določa Mediacijska tarifa, ki je objavljena na internetni strani Odvetniške zbornice Slovenije, pod rubriko Pravni akti.

 

Če se stranke ne sporazumejo drugače, krije vsaka stranka stroške mediacije po enakih delih, svoje stroške (odvetniške in ostale) pa nosi vsaka stranke sama. Stroške dela mediatorja v skladu z Mediacijsko tarifo in njegove potne stroške plača stranka neposredno mediatorju, na podlagi računa, ki ga izstavi mediator. Za stroške administrativnega dela v zvezi z mediacijo izstavi Mediacijski center mediatorju (ki mu je bila zadeva dodeljena) račun.