Poslanstvo

Z ustanovitvijo Mediacijskega centra pri Odvetniški akademiji OZS si tudi odvetniki prizadevamo za uveljavitev kulture mirnega in sporazumnega reševanja sporov ter hkrati prispevamo k potencialno manjšim obremenitvam sodišč. Po drugi strani  center pomeni možnost izvajanja mediacij za vse tiste odvetnike, ki jih to zanima, in odpira vrata novi specializaciji pri odvetniškem delu.

Z delom v centru hkrati sledimo namenu zakonodajalca, izraženemu v Zakonu o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), ki v 1. členu določa:

»Cilj tega zakona je olajšati dostop do alternativnega reševanja sporov in spodbuditi mirno reševanje sporov s spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteženega odnosa med mediacijo in sodnimi postopki.«

Ob skupnih prizadevanjih in široki podpori odvetnikov je vizija Mediacijskega centra pri Odvetniški akademiji OZS postati največji zunajsodni zasebni Mediacijski center, kar jih ponujajo slovenske institucije.

Za prepoznavnost centra v širši javnosti pa si bomo morali prizadevati vsi odvetniki.

Scroll to Top