Poslanstvo

Z ustanovitvijo Mediacijskega centra si tudi odvetniki prizadevamo za uveljavitev kulture mirnega in sporazumnega reševanja sporov ter hkrati prispevamo k potencialno manjšim obremenitvam sodišč.

Po drugi strani  Mediacijski center predstavlja tudi možnost izvajanja mediacij za vse tiste odvetnike, ki jih to zanima, ter odpira vrata potencialno novi specializaciji pri odvetniškem delu.

Ob skupnih prizadevanjih in široki podpori odvetnikov ima Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS vizijo postati največji izvensodni privatni Mediacijski center, ki ga ponuja kakšna slovenska institucija.

Hkrati z ustanovitvijo Mediacijskega centra pri Odvetniški akademiji OZS zasledujemo tudi intenco zakonodajalca, izraženo v Zakonu o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, ki v prvem členu določa:

"Cilj tega zakona je olajšati dostop do alternativnega reševanja sporov in spodbuditi mirno reševanje sporov s spodbujanjem uporabe mediacije in zagotavljanjem uravnoteženega odnosa med mediacijo in sodnimi postopki."