Ukrepi OZS za zmanjšanje posledic zaradi epidemije na odvetništvo

Ukrepi OZS za zmanjšanje posledic zaradi epidemije koronavirusa na odvetništvo