KORONAVIRUS

(Video) Nagovor predsednika Odvetniške zbornice Slovenije 

 

Nove objave:

Uporaba tehničnih sredstev v postopkih po Zakonu o duševnem zdravju

(9.10.2020) Sklep Višjega sodišča v Ljubljani 

Poslovanje sodišča prilagojena epidemiološkim razmeram

(14.10.2020) Obvestilo Okrožnega sodišča v LJ z dne 12.10.2020

Zaščitna oprema za odvetnike

(19.10.2020) Dopis OZS - MP, VS RS

Delovanje sodišč v času razglašene epidemije

(19.10.2020) Dopis OZS- zaprosilo za takojšen sestanek

Načrtovani ukrepi na sodiščih zaradi ponovne razglasitve epidemije

(19.10.2020) Dopis OZS - VS RS, MP

(20.10.2020) Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

(28.10.2020) Dopis OZS vsem sodiščem v zvezi s preklici obravnav in izvajanjem ukrepov

(29.10.2020) Dopis OZS Vrhovnemu sodišču- Predlog za začasno zadržanje teka rokov v sodnih postopkih (šesti odstavek 83.a člena Zakona o sodiščih)

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)

(29.10.2020) ZZUOOP 

(29.10.2020) Povzetek PKP5, ki se nanaša na odvetnike in odvetniške družbe