Predstavitev

ODVETNIŠKA AKADEMIJA OZS

Ko smo v upravnem odboru Odvetniške zbornice Slovenija (OZS) junija leta 2012 ustanovili Komisijo za permanentno usposabljanje odvetnikov, smo si stalno obvezno izpopolnjevanje in izobraževanje odvetnikov zamislili kot daljnosežen cilj, uresničitev katerega pa smo vendarle vzeli zelo zares. Zasnovati in ustvariti smo želeli res kakovostno izobraževanje, da bi to lahko postalo obvezno in stalno. Svet se neprestano spreminja – znanje se neprenehoma gradi. 

Že uveljavljeno, tradicionalno spomladansko Odvetniško šolo v Portorožu, ki je letos slavila 19. obletnico, smo želeli še izpopolniti in jo nadgraditi ter ji dodati še druga, manjša izobraževanja v obliki predavanj, šol, različnih delavnic čez vse leto … Vsako leto je kakšno predavanje več in še bolj kakovostno, z najboljšimi domačimi in tujimi predavatelji, tudi iz  odvetniških vrst. Leta 2013 smo uvedli tudi regijska izobraževanja, ki potekajo v okviru treh regijskih odvetniških centrov –  ljubljanskega (za območne zbore Ljubljana, Krško-Posavje, Dolenjska in Gorenjska), štajerskega (za celjski, mariborski, ptujski, pomurski in slovenjgraški zbor) in primorskega (koprski in novogoriški zbor). Pri izobraževanju po regionalnih izobraževalnih centrih so pomagali in sodelovali tudi predsedniki omenjenih območnih zborov. Nekatera izobraževanja so bila na voljo vsem članom OZS in so potekala v Ljubljani, nekatera pa so bila organizirana s pomočjo že omenjenih regionalnih izobraževalnih centrov. V zadnjih nekaj letih so naša izobraževanja postala razpoznavna in zelo obiskana, visoko kakovostna ter raznolika. In zgolj taka platforma, tj. visoko kakovostna in raznolika izobraževanja, je lahko osnova za institucionalizacijo stalnega odvetniškega izpopolnjevanja.

Na koncu preteklega leta smo tako Inštitut za mediacijo in arbitražo OZS (po statusni obliki: zavod) preimenovali in preoblikovali v Odvetniško akademijo in Inštitut za alternativno reševanje sporov Odvetniške zbornice Slovenije (s skrajšanim imenom Odvetniška akademija OZS), saj je dozorel čas za preskok iz Komisije za permanentno usposabljanje odvetnikov v akademijo. Svet Odvetniške akademije sestavljajo najbolj kompetentni in ugledni odvetniki ter zunanji član: Rok Koren (predsednik), Aleksander Cmok, dr. Rok Čeferin, Bojana Potočan in Andrej Razdrih ter dr. Peter Grilc. V strokovnem svetu Odvetniške akademije pa so: Maša Kociper, dr. Špelca Mežnar in Martina Žaucer Hrovatin. Gre torej za visoko kvalificirane pravne strokovnjake in bogate osebnosti.  Sama sem z veseljem in predanostjo sprejela visoko čast, da Odvetniško akademijo OZS vodim. 

Alenka Košorok Humar, direktorica