Organi in vodstvo

Organi Odvetniške akademije OZS

Vodstvo: direktorica odvetnica Alenka Košorok Humar

Vodja Mediacijskega centra: odvetnik Janez Starman

 

Svet Odvetniške akademije OZS

odvetnik Rok Koren (predsednik)

odvetnica Bojana Potočan

odvetnik Aleksander Cmok

odvetnik dr. Rok Čeferin

odvetnik Andrej Razdrih

dr. Peter Grilc (zunanji član)

 

Strokovni svet Odvetniške akademije OZS

Maša Kociper

doc. dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica, Ustavno sodišče RS

odvetnica Martina Žaucer Hrovatin

Organi Odvetniške akademije OZS:

 

Vodstvo: direktorica Alenka Košorok Humar

 

Svet Odvetniške akademije OZS:

 

odvetnik Rok Koren (predsednik)

odvetnica Bojana Potočan

odvetnik Aleksander Cmok

odvetnik dr. Rok Čeferin

odvetnik Andrej Razdrih

dr. Peter Grilc (zunanji član)

 

Strokovni svet Odvetniške akademije OZS:

 

odvetnica Maša Kociper

odvetniška kandidatka dr. Špelca Mežnar

odvetnica Martina Žaucer Hrovatin