Odvetništvo je kot del pravosodja samostojno in neodvisno, opravljajo ga odvetniki kot pravni strokovnjaki.

NAČELO NEODVISNOSTI ODVETNIKOV JE UVELJAVLJENO ŽE OD LETA 1868.

Odvetnik je pravni strokovnjak, ki je pri svojem delu samostojen in neodvisen in dejavnost opravlja kot svobodni poklic ter je za svoje delo tudi odgovoren stranki.

Imate vprašanje?

Preglejte rubriko pogostih vprašanj.

Vprašanja in odgovori
Novice

Obdobje 1.7.2022 – 30.9.2022

DK I 350/2022 in DK II 350/2022

Več

Obdobje 1.7.2022 – 30.9.2022

Število prejetih pobud oz. zahtev: 3 Število disciplinskih postopkov: 16 in postopkov zaradi kršitve Kodeksa: 13 Število izrečenih ukrepov: 1 oz. sprejetih mnenj: 6 Število zastaranih postopkov: 0

Več

Razpored predsednikov senata v projektu Pospešeno obravnavanje kazenskih zadev za čas od 3.10.2022 do 1.1.2023

Razpored predsednikov senata

Več

Zadovoljstvo javnosti z delovanjem sodišč v R Sloveniji 2021

Zadovoljstvo javnosti – sodna uprava (sodisce.si)

Več
OZS_logo_Akademija

»Odvetnik naj stalno izpopolnjuje svoje strokovno znanje ter skrbi za svojo splošno izobraženost in razgledanost.«

14. ČLEN KODEKSA ODVETNIŠKE POKLICNE ETIKE

Ko smo v upravnem odboru Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) junija leta 2012 ustanovili Komisijo za permanentno usposabljanje odvetnikov, smo si stalno obvezno izpopolnjevanje in izobraževanje odvetnikov zamislili kot daljnosežen cilj, uresničitev katerega pa smo vendarle vzeli zelo zares. Zasnovati in ustvariti smo želeli res kakovostno izobraževanje, da bi to lahko postalo obvezno in stalno.

Scroll to Top